You are currently viewing Cikk: A Smylist Professional mosolytervező szoftver gyakorlati alkalmazása

Cikk: A Smylist Professional mosolytervező szoftver gyakorlati alkalmazása

Megjelent: Dental Hírek 2009/4, Szerző: Dr. Csillag Mária, Smylist®

A teljes cikk szövege:

A frontterületet is érintő fogorvosi, fogtechnikai, esztétikai vagy rehabilitációs jellegű beavatkozások átszövik a mindennapi fogorvosi praxist. Legyen szó direkt vagy indirekt restaurációról, a beavatkozásokat valójában minden esetben gondos, tudatos, esztétikai szabályok alapján véghez vitt tervezésnek kellene megelőznie.

A tervezés során mind a fogorvosteam, illetve a fogtechnikus, mind pedig a páciens számára előrevetítendő a várható eredmény, azaz a fogorvosi, fogtechnikai beavatkozás várható hatása az arcon. A tervezés lehetősége új jövőképet teremt. A fogak restaurálása, helyreállítása során szem előtt tarthatók, követhetők az arcesztétikai, mosolyesztétikai, fog- és ínyesztétikai szabályok, így olyan, előre megtervezett munkákat adhatunk át, melyek egyedileg alkalmazkodnak a páciens fogazati és arckarakteréhez. A Smylist Professional mosolytervező szoftver célja a páciens eredeti mosolyának harmonikus formában való megjelenítése, a mosolyharmónia szabályainak megfelelően történő megtervezése, valamint szükség esetén egy mosolykarakter-váltás hatásának demonstrálása. A program egyrészt segítségül hívható a pácienssel való kommunikációban, a várható hatásnak a páciens arcán való megjelenítéséhez, másrészt megkönnyítheti a fogtechnikus instruálását az elkészítendő munka jellemzőinek vonatkozásában.

A Smylist Professional mosolytervező szoftver alkalmazása lepésről lépésre

 1. Konzultáció, anamnézisfelvétel

A megszokott konzultációs rendbe – amelynek során a fogorvos panorámaröntgen, klinikai vizsgálat, fotók alapján felvázolja és demonstrálja a páciensnek a (prevenciós, parodontológiai, konzerváló fogászati, protetikai, implantológiai, gnathológiai, fogszabályzási) terápiás lehetőségeket – célszerű felvenni az esztétikai beavatkozások tárházát is. Az első konzultáció során érdemes a páciensről néhány arc-, mosoly- és fogdiagnosztikai fotót készíteni, melyek alapján demonstrálhatók az egyes diszharmóniai eltérések (1–6. ábra). Ezek a fotók a programban rendszerezett formában tárolhatók.

 • Demonstráció

A konzultáció során a szoftver segítségével demonstrálhatók azok az anomáliák, melyek a páciensnek gondot okoznak. Illusztrációs képek segítségével elmagyarázhatók a fiatal, illetve középkorú férfi és nő arcán látható arc-, mosoly-, fog-, ínyharmóniai problémák (7–10. ábra).

 • Mosolyelemzés, mosolyharmonizálás

A széles mosolytartásban elkészített portréfotót a Smylist Professional programba feltöltve, a „Mosolytervezés” menüpont alatt sablonnal imitálva elkészíthető a páciens – a harmónia szabályainak megfelelően korrigált – saját mosolya. A fotó feltöltése után az ajkat kivágva, majd a belső ajakrészt kijelölve megadható az az áttetsző zóna, amelybe a sablonok behelyezhetők (11–13. ábra). Ez a művelet lehetőséget teremt a páciens egyedi mosoly- és fogkarakterével megegyező mosolytípus kiválasztására, valamint az esztétikai beavatkozások harmonizáló hatásának arcon való megjelenítésére. A mosolytípusok, fogalakok, foghosszok stb. közti váltás egyszerű klikkeléssel történik. Abban az esetben, ha a páciens fogatlan, vagy a harmónia szabályainak nem megfelelő pótlással rendelkezik, vagy előnytelen esztétikájú fogművet visel, nem áll módunkban megvizsgálni az eredeti mosoly- és fogkaraktert. Ilyenkor célszerű a szoftver segítségével a páciens arcán elemezni a különböző mosolytípusok, fogalakok, foghossszok, az incizális ívlefutás, szemfog vagy éli rész egyes variációinak hatását. A tervek kinyomtathatók, illetve a számítógépre menthetők. A módszerrel gyorsan és egyszerűen megvizsgálható az összkép, demonstrálható a kívánt mosolytípus, továbbá akár a fogszínhatás is (14–17. ábra). Amennyiben igény merül fel a terv további egyéni módosításaira, esetleg a páciens élethűbb látványtervet igényel, a Smylist Professionallel, sablon segítségével készített terv kitűnő alapot szolgáltathat a computer imaginghez, amikor is a látványtervet a páciens eredeti fotójának módosításával készíthetjük el. Ez különböző egyéb grafikai programok segítségével – természetesen hosszabb időráfordítással, illetve megfelelő grafikusi szakértelemmel – végezhető el.

 • A tervezett képek kinyomtatása, mentése, a pácienssel együtt történő elemzése

A mosolyok kiválasztása után lehetőség van a tervek kinagyítására, majd a képeket számítógépre, CDre, pendrive-ra stb. elmenthetjük vagy kinyomtathatjuk. A képek e-mailben is elküldhetők, így külföldi paciensek kezelése esetén jól használhatók a kezelési terv képi kiegészítőjeként (14–17. ábra). Miután a különböző mosolytípusokkal megjelenített hatásokat a páciens a kezelés megkezdése előtt, a saját arcán – akár otthon is – tanulmányozhatta, a megvalósítási lehetőségeket szem előtt tartó orvos segítségével kiválaszthatja a kívánt látványtervet.

 • A munkalap kinyomtatása

A tervezés alapján elkezdhető a megvalósítás. A beavatkozás jellegétől függően szükség lehet fogtechnikai munka kivitelezésére. A kiválasztott, megtervezett kombináció fogtechnikai munkalapként is kinyomtatható, jól látszik rajta a páciens arca a kívánt mosollyal, a mosoly teljes karakterisztikája és szöveggel jellemzett paraméterei (18. ábra). A terv megkönnyítheti a fogtechnikus munkáját, jól átláthatóvá teszi az elkészülő munka karakterisztikáját. A tervezett kép alapján készülhet el a viaszfelrakás, a mock-up modell, a hosszú távú ideiglenes híd vagy a nyerspróba. Lumineerek, héjak, koronák esetén a technikus kinyomtatva láthatja a frontterületre tervezett karakterisztikát, a megrendelt munka terve a páciens arcában, szájában is szemügyre vehető. Körhidak, kombinált munkák, teljes kivehető munkák készítésekor a teljes fogívre vonatkozó képi megjelenítés segíti a kivitelezés reprodukálhatóságát, és csökkenti a munkával kapcsolatos félreértéseket.

 • Fogorvosi beavatkozás

A terv megvalósíthatóságát a fogorvos team dönti el: meghatározza, mely beavatkozásokra kerülhet sor, hogy a páciens arcán a kívánt összkép jelenjen meg. A beavatkozások jellege a minimálinvazív recontouring technikától a kombinált vagy teljes kivehető pótlásokon, az íny-, csontplasztikai korrekciókon át a fogszabályozásig terjedhet.

 • Az „előtte/utána” képek elmentése, demonstrálás

A beavatkozás előtt, valamint az elkészült munka átadása után készült fényképekből a program automatikusan „előtte/utána” képpárokat generál, melyek segítségével a kiindulási helyzet és a tervezetten megvalósult munka összehasonlítható.

Röviden tekintsük át azokat a beavatkozásokat, melyek tervezéséhez, a végeredmény megjelenítéséhez jól alkalmazható a Smylist Professional mosolytervező szoftver!

 • Recontouring technika.

A minimálinvazív technikák közé sorolható, a fogak kontúrozásával, polírozásával járó technika. A beavatkozás célja az eredeti fog- és mosolykarakter megőrzése mellett a túlkonturált fogalakok polírozása, az erőteljes éli szögletek lekerekítése, a lerepedezett zománcszélek lesimítása, a torzióból vagy a helytelen tengelyállásból származó diszharmonikus képletek redukciója. A mosoly harmóniája könnyen, fájdalommentesen helyreállítható. Mivel a kiindulási fog- és mosolykarakter harmonizált formában előállítható a szoftverrel, megjeleníthető a kontúrozás utáni, várható eredmény.

 • Direkt felépítéses technika a „natural layering concept” szabálya szerint

Minimálinvazív technika, mely a fogak helyes, harmonikus alakját, a mosolyra vonatkozó szabályok megvalósítását speciális kompozitanyagokkal történő felépítéssel, korrekcióval teszi lehetővé. A technika alkalmas a letöredezett éli részek kiépítésére, egyes anomáliák korrigálására, hipo- és diszpláziák, szokatlan fogformák helyreállítására, diasztémák zárására, foghossz korrigálására. A beavatkozások sikere a helyes tervezésen is múlik. A páciensről készült fotón történt mosolytervezés alapján a fogtechnikai laboratóriumban a kívánt formát felviaszolják, majd az elkészült mintáról speciális szilikonsablont készítenek. A szájban a sablon segítségével pontosan, reprodukálhatóan kialakítható a kívánt mosoly.

 • Lumineerek, héjak, szóló  koronák a frontterületen

A frontterületen lévő esztétikai, alaki, színbeli eltérések vagy rekonstrukcióra szoruló fogak esetén a tervezés elengedhetetlen része a folyamatnak. Az elkészülő munkára, a mosoly karakterére vonatkozó pontos, tervezett információk munkalapként kinyomtatva kerülnek a fogtechnikushoz (18. ábra). A kívánt eredményt az arcon látva, a teljes fogívre vonatkozó képi és írott formátum segítségével az egyes karakterjegyek pontosan megjeleníthetők.

 • Frontterületet érintő hídmunkák,  kombinált munkák, teljes kivehető  fogpótlások, implantátumra készült hidak, kivehető pótlások

Körhidak, kombinált munkák, teljes kivehető fogpótlások készítésekor a páciens arcát, illetve a kívánt mosolyt megmutató munkalap kinyomtatásával a teljes fogívre vonatkozó információ átadható a fogtechnikusnak. Meghatározható a mosoly típusa, a fogak alakja, hossza, éli karakterisztikája, a szemfog típusa, az incizális ívlefutás, a moláris fogak állása. Ezek az információk segíthetik a fogtechnikus munkáját.

 • Fogszabályozás

Fogszabályozó kezelések előtt az incizális ívlefutás, a mosoly típusának meghatározása, a kezelés végén elérni kívánt összkép beavatkozás előtti bemutatása elengedhetetlen tervezési feladat. A szoftverrel történő tervezés lehetőséget ad a páciens arcához harmonikusan illő mosoly kiválasztására, képi megjelenítésére, a várható eredmény prezentálására. Ennek alapján megfontolható a brackettek pozicionálása.

A Smylist Professional mosolytervező szoftver a mosolytipológiai elvek alkalmazásával lehetővé teszi a páciens egyedi mosolytípusának, mosolykarakterének egyértelmű leírását és harmonikus formában való megjelenítését. Lehetőséget biztosít a különböző mosolytípusok, fogkarakterek arcon létrejövő hatásának gyors, egyszerű elemzésére, eredeti foggal nem ren del kező páciensek esetében egyéni mosolytípus megtervezésére.

A szoftverrel nem jeleníthető meg:

 • A beavatkozásoknak az arc lágyrészeire gyakorolt hatása.
 • Az egyedi ínylefutás

A szoftver az ideális ínykontúrt jeleníti meg. Ennek elérése érdekében íny-, csontplasztikai beavatkozások válhatnak szükségessé. A megvalósíthatóságot a fogorvos dönti el. Szóló implantátumok esetén szintén nem jeleníthető meg a várható ínylefutás.

 • Torzióban lévő egyedi állású fogak, aszimmetrikus elhelyezkedés

A szoftver a mosoly összkarakterét jeleníti meg harmonizált formában, lehetőséget biztosít a különböző típusú, karakterű fogformák, mosolytípusok arcon való hatásának gyors vizsgálatára, a kezelés várható eredményének, arcra gyakorolt hatásának modellezésére. (Például széles orr, trapéz alakú fejforma, erős állkapocs esetén a trapéz alakú, négyszögletű fogak alkalmazásának hatása, vagy egyenes enyhe incizális ív hatása jelentősen ívelt alsó ajak esetén; 19–20. ábra). A kinyomtatott információs munkalapon lehetőség van az egyedi kívánságok és az ideális formavilág leírására. A kinyomtatott munkalapon a mosolytípus karakterjegyei láthatók idealizált formában, a fogfelállítás egyediségére vonatkozó kéréseket a munkalapon külön kell jelölni. A mosolytípuson végrehajtott egyedi kérés szerinti változtatás nem befolyásolja az adott mosolytípus adta összhatást.

 • Fogszabályozó kezelés esetén a hiányzó fogak

A szoftver teljes fogsor megjelenítését teszi lehetővé. Nem képes például extrakcióra ítélt felső 4-es fogak hiányának megjelenítésére. Ennek ellenére a kezelés utáni összkép a szoftverrel jól imitálható, valamint a tervezés fázisában a mosolytípus kiválasztásában, arcra gyakorolt hatásában a szoftver mindenképp alkalmazható.

 • Egy-egy hiányzó fog pótlása

A szoftver jelen fejlesztési fázisában nem alkalmas egy fog pótlásának bemutatására, azonban – bizonyos korlátokkal – alkalmas a két felső nagymetszőt, négy felső nagymetszőt vagy a hat felső frontfogat érintő beavatkozások megjelenítésére.

 • Az alsó fogív

A szoftver alsó fogsor beillesztését jelen fejlesztési fázisában nem teszi lehetővé. A mosolytervezés során az arckaraktert elsősorban a felső fogív incizális lefutása, a mosolytípus és a fogforma befolyásolja.

Összefoglalva

A Smylist Professional mosolytervező szoftver a frontterületet érintő bármely beavatkozás esetén a tervezés első fázisában alkalmazható a beavatkozás várható eredményének imitálására, az eredeti mosoly harmonikus változatának megjelenítésére. A tervezéssel kiválasztott mosolykaraktert, karakterjegyeket felhasználva biztos esztétikai és tervezési alapokon kezdődhet el a munka tényleges kivitelezése. A tervezés lényege a páciens eredeti mosolyának harmonizált formában való megjelenítése, az eredeti mosolykarakter megtartása, illetve adott esetben annak rekonstruálása.

Dr. Csillag Mária

Hívjon fel egy kattintással:

+36 30 394 4010