You are currently viewing Cikk: A Smylist Professional mosolytervező szoftver helye és szerepe a mosolytervezés folyamatában és a pácienssel folytatott kommunikációban

Cikk: A Smylist Professional mosolytervező szoftver helye és szerepe a mosolytervezés folyamatában és a pácienssel folytatott kommunikációban

Megjelent: Dental Hírek 2009/5, Szerző: Dr. Csillag Mária, Smylist

A teljes cikk szövege:

A mosolytervezés nem csupán hangzatos marketingfogás. Talán az egyetlen kapocs a fogászat diszciplínái között, amely végre tudatosabbá teszi a teammunkát, a különböző szakterületek képviselőinek együtt gondolkodását, ezért vezérfonala lehet a páciensek tudatos protetikai és esztétikai kezelésének, olykor rehabilitációjának.

Legyen szó akár teljes kivehető pótlásról, akár éppen divatos szépészeti technikák alkalmazásáról, a tudatos mosolytervezés elengedhetetlen a harmonikus, arckarakterhez illő mosoly megalkotásához. A tervezés folyamatát segíthetik a páciensről készült fényképek, a tanulmányi lenyomat, a gnathológiai bemérés, a terv alapján elkészült wax up, mock up modellek, valamint a szájba helyezhető fogpróbák. A digitális világ térhódításával lehetőség nyílt a várható eredmények képi megjelenítésére is.

A mosolytervezéshez kapcsolódó beavatkozások a következő csoportokba rendezhetők:

  • 1.  Esztétikai konzultáció – Smylist Professional szoftverrel.
  • 2.  Klinikai analízis – Smylist Professional szoftverrel.
  • 3. Műszeres vizsgálatok.
  • 4.  A tervezéshez kapcsolódó fogtechnikai munkák – Smylist Professional szoftverrel.
  • 5.  Szimulálás, megjelenítés – Smylist Professional szoftverrel.

1.  Az esztétikai konzultáció során van lehetősége a páciensnek arra, hogy a pótlás esztétikai végeredményére vonatkozó elképzeléseit megossza orvosával. A konzultációt segítheti a páciens fiatalkori fényképeinek tanulmányozása, a páciens magazinokból gyűjtött képeinek átnézése, valamint a rendelőben található demonstratív fényképek, mosolyalbumok áttekintése. A konzultációt helyes irányba terelheti a mosolytervezés szabályait ismerő orvos, aki páciensének az arckarakteréhez megfelelő mosolytípust tud ajánlani, és a tervezés folyamatát képes tudatosan a helyes cél felé irányítani. A különböző mosolytípusok demonstrálásában, ezek karakterisztikájának bemutatásában nyújthat segítséget a Smylist Professional mosolytervező szoftver. A szoftverben szereplő képek segítségével elmagyarázható, továbbá a páciens arcával is összevethető az összes olyan szabályszerűség, amelyeket követni szükséges a mosoly helyes kialakítása érdekében. A mosolytípusok, valamint a szabályok ismertetése segíti a pácienst a döntésben (1. kép).

2.  A klinikai analízis a mosolytervezés egyik legfontosabb lépése. Az analízis az arc alakjának, karakterisztikus képleteinek, az ajkaknak, mimikai izmoknak, a fogaknak, a lágyrészeknek, az ínylefutásnak, a vertikális, horizontális dimenzióknak, valamint a funkcióknak a vizsgálatával kezdődik. Ajánlott a látottakat több irányból és több pozícióban, esetleg a mozgás egyes fázisaiban, digitális fényképezőgéppel rögzíteni (2. képsorozat, 3. képsorozat, 4. kép, 5. kép). A képek szisztematikus tárolására, az előtte/utána képek bemutatására a Smylist Professional mosolytervező szoftver kínálhat lehetőséget. A feltöltött képek jelentősen megkönnyítik a demonstrálást, a tervezést, az elkészült munka átadása utáni változás bemutatását (6. kép).

3.  A műszeres vizsgálatokhoz tartozhat a gnathológiai vizsgálat, amelynek során lehetőség nyílik a különböző mozgáspályák rögzítésére, elemzésére, a propulziósprotrúziós­lateropulziós mozgások ellenőrzésére (7–8. kép). Ezek, valamint egyéb gnathológiai történések dokumentálása, kiértékelése bármely elkészítendő, mosolytervezett fogmű kialakításához kulcsfontosságú lehet (9. kép). A fogtechnikai munkákhoz mellékelten elküldhetjük a nagymetszők, szemfogak és molárisok tervezett klinikai koronahosszát. A hossz meghatározása nyugalmi ajaktartásban, enyhe, illetve széles mosolytartásban, a meghatározott szabályok szerint történik. Ugyanígy megadhatók adatok a nagymetsző, kismetsző, szemfog látható szélességére vonatkozóan. Ezeket az aranymetszés szabálya szerint állapíthatjuk meg. A mérés speciális beosztású mérőműszerekkel történik.

4.  A tervezést, illetve a készülő fogmű mintán történő bemutatását wax up és mock up modellek segíthetik. A legtöbbször gnathológiai bemérés alapján készült, beartikulált minták a rágópályák ismeretében élethűen képesek imitálni az elkészülő fogművek adott mozgások során tanúsított viselkedését. Az elkészült modellek segítségével a fogak karaktere, formája, állása is modellezhető. A formavilágra vonatkozó instrukciók a Smylist Professionallel szisztematikus rendszer szerint adhatók meg. A modellezés szájon kívül, egyéni értékű artikulátorban történik, és a fogorvos számára rendkívüli jelentőséggel bír, a páciens számára azonban a látottak sokszor nem elég demonstratívak. A viaszból vagy műanyagból készült felrakások a páciens számára nem összevethetők a szájban elkészült munkával, így nem vetítik előre elképzelhető formában a várható eredményt. (Az eredmény hatásának demonstrálására ajánlott a képi megoldások alkalmazása, ezek segítségével a páciens saját arcában láthatja az elkészítendő munkát.) A fogtechnikai munkák közül mindenképpen megemlítendő a tanulmányi mintára készült wax up alapján gyártott átlátszó sínek alkalmazása, amelyek segítségével kompozitanyagból vagy önkötő akrilátból az elképzelt formavilág – még a csiszolás előtt – szájban is bemutatható. Ugyanígy jelentős az ideiglenes koronák szerepe, segítségükkel még a végleges munka elkészülte előtt tesztelhető a kiválasztott formavilág, a funkció és a fonetika. A páciens ezeket akár hetekig is viselheti, miközben tanulmányozhatja, hogy az esztétikai megjelenést, a funkciót tekintve megfelelő­e számára a várható eredmény.

5.  A digitális technikákkal, szoftverek, grafikai programok alkalmazásával bármely beavatkozás előtt – a páciensről készült fotó felhasználásával – élethű vagy élethű közeli képet kaphatunk a várható eredményről. A speciális grafikai programok alkalmazása igen hasznos, ám meglehetősen időigényes munka, sokszor grafikus képzettséget feltételez (10–14. kép). A megjeleníthető megoldások száma – idő hiány miatt – véges. Mivel a legtöbb esetben a formára, mosolykarakterre vonatkozó adatmegadás hiányos, továbbá az esetek többségében megérzésen alapul, az eredmény is esetleges lehet. A grafikai programok alkalmazása akkor javasolt, ha már jól definiált formarendszer és mosolykarakter áll rendelkezésre. A Smylist Professional szoftver a tervezés eddig hiányzó láncszemét – vagyis az ún. mosolytipizálás folyamatát – igyekszik pótolni. A szoftver segítségével egyszerűen, gyorsan számtalan mosolykombináció vizuális hatása próbálható ki. A páciens arcán, szájában megjelenő mosolytípusok, formarendszerek jól strukturált rendszerben, reprodukálhatóan állnak rendelkezésre, egérkattintásra gyorsan változtathatók, hatásuk vizsgálható az egész arc, mosoly megjelenését tekintve. A mosolytervezés szabályainak megfelelően kiválasztott formavilág alapján már biztosabb alapokon készülhet el a grafikai terv és a fogtechnikai munka. A páciens számára mindenképpen előremutató – ugyanakkor nem utolsósorban professzionalitást tükröz – a konzultáció szoftveres mosolytervezéssel való kiegészítése (15. kép).

A mosolytervezés kommunikálása a páciens felé. A mosolytervezés mint új szolgáltatás

A páciens kezelés előtti informálásának, a vele folytatott előzetes kommunikációnak az egyik legfontosabb eleme a konzultáció, továbbá az ezt megelőző (ma már többnyire elsősorban weboldalon történő) információközlés. A mosolytervezés külön szolgáltatásként sorakozhat a kezelések palettáján, valamint interdiszciplináris volta miatt jól beilleszthető szinte az összes kezelés mellé. A különböző szolgáltatásokat kombinálva „mosolytervezési csomagok” állíthatók össze. Néhány példa:

1.  „Alap mosolytervezés-csomag”: általában 15­20 perces beszélgetés. –  Speciális mosolytervezés-konzultáció és vizsgálat. A konzultáció során mosolydiagnosztikai szempontból elemezhető a páciens arca, mosolya, kategorizálható a mosolytípusa, továbbá előrevetíthető az átalakítással, harmonizálással járó beavatkozások lehetséges tárháza, a direkt felépítéstől akár a fogszabályozásig vagy speciális héjak alkalmazásáig. Célszerű egy­egy – a Smylist Professional szoftver segítségével készített – demonstratív kép bemutatása, esetleg elkészült esetek előtte/ utána képeinek szemléltetése.

2.  „Bővített mosolytervezés- csomag”: kb. 35­45 perc időráfordítás. –  Speciális mosolytervezés-konzultáció és vizsgálat. –  Kezelés előtti mosoly diagnosztikai fotó dokumentáció, valamint annak elemzése. A fotódokumentáció tartalmazza a mosolydiagnosztikai képeket és a portréfotót. A szóbeli mosolydiagnosztikai elemzés kiegészíthető fotók alkalmazásával, így a páciens saját arcán, mosolydiagnosztikai képein láthatja a harmonikustól való eltéréseket. A Smylist Professional szoftverben szereplő képek segítségével bemutatható az összes anomália, emellett a harmonikus megjelenés is, továbbá elmagyarázhatók a harmóniai szabályok. Ezzel a demonstratív módszerrel egyidejűleg mutatható meg a páciens jelenlegi állapota a mosolyharmónia szemszögéből, illetve az ideális mosoly.

–  Panoráma-röntgenkép készítése, kiértékelése. Érdemes már az első kezelés alkalmával OP­t készíteni. A röntgenkép segítségével pontosabban határozhatók meg a szükséges kezelések. Mivel komplex vizsgálat esetén a leggyakrabban smile makeover, azaz teljes mosolyátalakítás az ajánlott kezelés, a fogszabályzással, implantológiai beavatkozással, gnathológiai beméréssel, esztétikai korrekcióval történő beavatkozásokhoz amúgy is elengedhetetlen az alapröntgen. –  Többverziós kezelési terv készítése. A konzultációt követően javasolt a különböző kezelések költségeinek korrekt összeírása, valamint átadása a páciensnek írásos árajánlat formájában. –  CD-dokumentáció átadása. Nagyon elegáns és hatásos megoldás a készült fotók, a röntgenkép és a kezelési terv kiírása CD­re, pendrive­ra. A képeket vizsgálva a páciens akár többször megnézheti, megvizsgálhatja a róla készült képeket, valamint felelevenítheti az orvostól hallottakat.

3.  „Komplett mosolytervezés-csomag”: kb. 45­60 perc időráfordítás.

–  Kezelés előtti mosolydiagnosztikai fotódokumentáció, valamint annak elemzése. –  Panoráma-röntgenkép készítése, kiértékelése. – Többverziós kezelési terv készítése. –  Smylist Professional szoftverrel készült mosolytervezés-sorozat (3­5­8 tervezett kép). A szoftver segítségével a széles mosolytartásban készült portréfotót felhasználva több mosolytípus, mosolykarakter azonnal beilleszthető és elemezhető a páciens arcán. A szolgáltatás lényege nem a várható eredmény pontos előrevetítése, hanem a harmonizált mosolykarakterek megjelenítése, illetve azok hatásának vizsgálata a páciens arcán. –  A mosolytervezés-sorozat CD-dokumentációjának átadása. A szoftverrel tervezett képek kiírása CD­re. Így a különböző mosolykarakterek vizsgálatát a páciens otthon újra el tudja végezni.

A mosolytervezésre, konzultációra szánt idő nem kidobott pénz. A közölt információk, a rögzített, átadott képanyag hatással vannak a páciensre, újra és újra gondolkodásra késztetik. A mosolykonzultáció során a szépészeti beavatkozásokon kívül ugyanúgy említésre kerül az összes lehetséges kezelés a parodontológiától az implantológián, fogszabályzáson át a gnathológiai, konzerváló vagy egyéb rehabilitációs beavatkozásokig. Ez annál is inkább elkerülhetetlen, mivel ezek a kezelések alapját képezik a szépészeti beavatkozásoknak. A mosolytervezésre szánt időben így az összes szolgáltatás „észrevétlenül” megismertethető a pácienssel.

Hogyan érveljünk páciensünknek a mosolytervezés fontosságáról?

–  A mosolytervezés interdiszciplináris gondolkodást feltételez az orvos részéről, ezért páciense problémáját több oldalról is megvizsgálja. Az orvos ilyenkor valójában olyan, mint egy jó lakberendező. Tisztában van a szerkezeti, funkcionális rendszerekkel, ismeri a renoválási, dekorációs lehetőséget – jóllehet a feladatot nem egymaga valósítja meg. Mindig az összhatást szemléli, egyaránt figyelembe véve a funkció, az esztétika, valamint a költségvonzat szempontjait. Az egyes mesteremberekkel karöltve dolgozik, csakúgy, mint a mosolytervező fogorvos a team szakorvosaival. –  A mosolytervezés szabályait követve bármely pótlás harmonizálható az arckarakterhez, életkorhoz és a páciens mosolyához is. –  A szoftveres tervezéssel a páciens képet kaphat a különböző karakterű mosolytípusoknak az arc egészére gyakorolt összhatásáról. Az orvos segítségével kiválaszthatja a számára legharmonikusabb karaktert. –  A szoftveres mosolytervezés gyors, fájdalommentes szolgáltatás, amelyben a páciens mint aktív tervező és szereplő vehet részt. –  A szoftveres bemutatók és fotóelemzések kapcsán a páciens többletinformációhoz jut. –  A páciens a beavatkozások előtt minden információt (beleértve a látványtervet) megkap, ami az el készülő munka összhatására vonatkozik.

Hogyan érveljünk önmagunk számára a mosolytervezés fontosságáról?

–  A mosolytervezés és a szoftveres tervezés új, jól kommunikálható, akár a rendelő honlapján is hirdethető szolgáltatás, amely új pácienseket vonzhat. –  A szoftveres mosolytervezés gyors, nem időigényes feladat. –  A mosolytervezés nemcsak az új, hanem sok meglévő páciens számára is vonzó szolgáltatás lehet, javítja elégedettségüket. –  A molytervezéshez komplex gondolkodás társul, általa összefonódnak a diszciplínák. –  A mosolytervezés teammunkát igényel, így egy munka esetén a dentálhigiénikustól a specialistákig mindenki szerephez jut a páciens kezelésében. –  A szoftveres mosolytervezés megkönnyíti a kommunikációt a pácienssel és a fogtechnikussal, mert közös nyelvet teremt, előre, jól definiáltan láttatja a fogtechnikai munka hatását, egyúttal elérendő célt tűz ki. Segítségével számos félreértés megelőzhető, ezáltal idő takarítható meg.

A mosolytervezés kommunikálása, a mindennapi fogorvosi praxisba való beépítése nem kis feladat. A mosolytervezés szabályainak megismerése, a grafikai programok felhasználói szinten való alkalmazása vagy a megfelelő szakemberek felkutatása, a szoftverek használatának elsajátítása, a fotózás alapismereteinek megtanulása komoly időráfordítást igényel. A mosolytervezés azonban interdiszciplináris gondolkodást feltételez. A rózsaszín esztétikától (vagyis az egészséges, szépen konturált ínytől) a tervezett fogmű arccal való harmonizálásán, a gnathológiai aspektusokon át a fehér esztétikáig és a tökéletes fogtechnikai megjelenítésig az összes szempontot figyelembe veszi. A Smylist Professional mosolytervező szoftver lerövidíti, megkönnyíti a mosolytervezés folyamatát, bővíti a demonstrációs lehetőséget, egyértelművé teszi a készítendő fogtechnikai munkára vonatkozó információkat, valamint megelőzi a félreértéseket. A szoftver segítséget nyújthat a marketingkommunikációban, így segítségével a pácienskör is bővíthető.

Dr. Csillag Mária

Hívjon fel egy kattintással:

+36 30 394 4010