You are currently viewing Mosolytervezés, az arc esztétikai analízise

Mosolytervezés, az arc esztétikai analízise

Írta: Dr. Csillag Mária

Megjelent: Fogpótlástan tankönyv, 2022.

A mosolytervezés vagy smile design körülbelül 25 évvel ezelőtt indult útjára Amerikából, illetve Olaszországból. A technikát a páciensek igénye és a fogászati rendelőkben, később ún. fogászati szalonokban ennek hatására megjelenő új esztétikai és marketing szolgáltatás hívta életre. A plasztikai sebészet térhódításával, az arc tökéletes és fiatalos megjelenésével egyértelművé vált, hogy a fogak megszépítése is előtérbe kerül. Ez újfajta igényként merült fel a páciensek részéről is, társulva azzal a kívánalommal, hogy a beavatkozás előtt láthassák új mosolyukat. Valójában ez az igény hívta életre az új tervezési, diagnosztizálási és vizualizációs technikákat, valamint az új fogászati és fogtechnikai megoldásokat. A fogászati rendelők egyrészt igyekeztek kiszolgálni a páciensek igényeit, másrészt további új szolgáltatásokat kínáltak, amelyek rendkívül jó marketing eszköznek is bizonyultak.

Eredetileg a smile design a front területet érintő beavatkozások előtt a mosoly megtervezését jelentette digitális eszközök vagy felviaszolás segítségével, esetleg az eredményt mosolyalbumokból kiválasztva a páciens szájában került diagnosztikus mintázatként, mock-upként felépítésre. Így a páciens a kezelés megkezdése előtt vizuális információt kaphatott az elkészülő mosolyáról, a beavatkozás esztétikai eredményéről. A technika fejlődésének kezdetén mosolytervezés alatt egy minél fehérebb, amerikai álommosoly megtervezését és megvalósítását értettük.

Azonban a mosolytervezés fejlődésével és térhódításával a fogászat nemcsak esztétikai, hanem funkcionális téren is rendkívül sokat köszönhet ennek – a mondjuk így – ágazatnak.

A smile design vagyis a mosoly megtervezése elősegítette a fogorvos, fogtechnikus, páciens, sőt később a team többi tagjának kommunikációját. Újfajta szemléletet és munkafolyamatot keltett életre, így elvitathatatlan szerepe van a fogászati teammunka megerősítésében, a közös nyelv, új egyértelmű nomenklatúrák létrehozásában. A technikák fejlődése és a digitális fogászat térnyerése, valamint a felmerülő igények jól körül határolt szabályrendszerek kidolgozását eredményezték. Míg kezdetben a tudatos mosolytervezés fogalma összefonódott az említett amerikai álommosollyal, addig ma elengedhetetlen része az igényes fogászati munkák esztétikai kialakításának.

A tervezés során a következő paramétereket kell figyelembe venni: fehér- és rózsaszín esztétika, az ínykontúr, az ajak és a fogak találkozása, a személyiség és az arckarakter, az izommozgások.

A smile design kezdetben egy ideális mosoly megalkotását jelentette, mára lehetővé vált különböző szabályrendszerek tudatos alkalmazásával a mosoly individualizálása, azaz a mosolynak a páciens karakteréhez, személyiségéhez történő tervezése. A technika megtalálta helyét a fogászatban, egy komplex, jól követhető digitális folyamat részeként.

Ma a két- és háromdimenziós digitális tervezés és megvalósítás korszakában, arcszkennerekkel és gnatológiai szoftverprogramokkal kiegészítve a páciens teljes fogászati rehabilitációjához is alkalmazható. A mosolytervezés, vagyis tágabb értelemben bármely fogászati restaurátum esztétikai tervezése, nemcsak az esztétikai fogászat területén, hanem fogszabályzásban, funkcionális és rehabilitációs ellátásban, teljes és részleges kivehető fogpótlások és implantációs fogpótlsok tervezésében is elengedhetetlen.

A mosolytervezés az ún. visszafelé tervezés első lépéseként fogható fel. Mielőtt a fogpótlás fogtechnikai elkészítése megtörténne, nemcsak a páciens igényét figyelembe véve, hanem az arc geometriai egységét, a páciens személyiségét, középvonali rendszereket is tudatosan alkalmazva lehetővé válik a több tízezer mosolykombinációból a páciens egyedi mosolyának kiválasztása. Az esztétikai beavatkozás vizualizációja és tervezése szoftverek segítségével akár háromdimenzióban is megtörténhet, sőt a munkafolyamat végállomásaként annak nyomtatása is lehetséges, így nemcsak az ülésszám, hanem a hibalehetőség is csökkenthető.

Bejelentkezés Smylist® konzultációra:

📞 +36 30 394 4010

Még több cikk ide kattintva olvasható, hírek pedig a Blogban!